Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-FXO Grandstream GXW4104 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Cổng giao tiếp VOIP-FXO Grandstream GXW4104 – 4 Cổng FXO – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Hỗ trợ nhiều SIP accounts (3 nhà cung cấp dịch vụ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-FXO Grandstream GXW4108 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Cổng giao tiếp VOIP-FXO Grandstream GXW4108 – 8 Cổng FXO – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) – Hỗ trợ nhiều SIP accounts ( chọn 3 nhà cung cấp…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4216 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4216 –       16 cổng FXS –       1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 –       Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) –       Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4224 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4224 –       24 cổng FXS –       1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 –       Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) –       Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4232 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4232 –       32 cổng FXS –       1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 –       Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) –       Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4248 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4248 –       48 cổng FXS –       1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 –       Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau) –       Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4501 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4501 -Sử dụng 1 luồng E1 với 30 cuộc gọi đồng thời. -Hỗ trợ ISDN/ SS7/ R2 MFC. -Hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. -Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4502 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4502 -Sử dụng 2 luồng E1 với 60 cuộc gọi đồng thời. -Hỗ trợ ISDN/ SS7/ R2 MFC. -Hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. -Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4504 – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4504 -Sử dụng 4 luồng E1 với 120 cuộc gọi đồng thời. -Hỗ trợ ISDN/ SS7/ R2 MFC. -Hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. -Hỗ…

Săn Vocher Giá Sốc cho Cổng giao tiếp VOIP-E1 Grandstream GXW4500 Series – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4200 Series -Cổng giao tiếp VOIP-FXS GXW4200 Series bao gồm các thiết bị GXW4216, GXW4224, GXW 4232, GXW4248. -GXW4216: 16 cổng FXS. -GXW4224: 24 cổng…