Quản lý liên lạc trực tuyến của mình với Mailbird – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Mailbird là một ứng dụng email dành cho Windows. Với Mailbird, bạn có trải nghiệm liền mạch trong việc quản lý liên lạc trực tuyến của mình. Tích hợp bên…

Miro – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Miro (trước đây là RealtimeBoard) là một nền tảng cộng tác trực quan cho phép các nhà quản lý sản phẩm, nhà thiết kế, nhà phát triển và nhà tiếp…

Họp nhóm với Google Hangouts – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Đôi khi bạn cần tập hợp nhóm của mình để họp. Nếu bạn đang điều hành doanh nghiệp của mình với ngân sách tiết kiệm, Hangouts của Google có thể…

GoToMeeting – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Được thiết kế đặc biệt để gặp gỡ đồng nghiệp và khách hàng, GoToMeeting có mọi thứ bạn cần để tổ chức một cuộc họp. Bạn có thể bắt đầu…

Giao tiếp và cộng tác với Chanty – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Chanty là một sứ giả kinh doanh đơn giản để giao tiếp và cộng tác liền mạch được hỗ trợ bởi AI. Nó giúp các nhóm nhỏ trở nên hiệu…

Thêm thẻ và ghi chú vào mọi cuộc gọi điện với Iovox – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Một cuộc gọi điện thoại đơn giản thường có thể là cách dễ nhất để chuyển thông điệp của bạn đến các thành viên khác nhau trong nhóm. Nhưng nhược…

Cộng tác nhóm với Freshconnect – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Freshconnect là một công cụ cộng tác nhóm, được xây dựng để đơn giản hóa giao tiếp giữa các nhóm và nội bộ. Các thành viên trong nhóm có thể…

Acquire – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Acquire là một phần mềm trò chuyện trực tiếp và là một giải pháp giao tiếp khách hàng hoàn chỉnh. Phần mềm được xây dựng và thiết kế cho các…

Tiếp cận và thu hút nhân viên với Workivo – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Workvivo là nền tảng giao tiếp dành cho nhân viên được thiết kế để xây dựng mối liên kết tự nhiên và có ý nghĩa giữa các nhóm, cho phép…

Giao tiếp với Skype – Săn Voucher, Quản Lý Cộng Tác Viên Tập Trung, Mạng Lưới Cộng Tác Viên Chuyên Nghiệp, Giúp Người Tiêu Dùng Quản Lý Các Đơn Hàng Và Tương Tác Với Doanh Nghiệp

Một trong những lý do lớn nhất khiến Skype là công cụ giao tiếp phổ biến nhất là nó miễn phí. Skype cho phép các cuộc gọi âm thanh và…