Thiết bị mạng GSM 56 kênh di động Synway UMG2000-56 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Thiết bị mạng GSM 56 kênh di động Synway UMG2000-56 – Thiết bị kết nối 56 SIM, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM. – Thiết bị SIM UMG2000-56…

Thiết bị mạng GSM 48 kênh di động Synway UMG2000-48 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Thiết bị mạng GSM 48 kênh di động Synway UMG2000-48 – Thiết bị kết nối 48 SIM, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM. – Thiết bị SIM UMG2000-48…

Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động Openvox SWG-2016G – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động Openvox SWG-2016G – Tần số GSM: 850/900/1800/1900MHz. – Hỗ trợ 16 cổng cắm SIM. – Hỗ trợ 1 cổng LAN/WAN 10/100M.…

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động GoIP GoIP32 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động GoIP GoIP32 – Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động GoIP GoIP32 hỗ trợ giao thức VoIP: SIP V2,…

Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động GoIP GoIP16 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động GoIP GoIP16 – Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động GoIP GoIP16 hỗ trợ giao thức VoIP: SIP V2,…

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động GoIP GoIP8 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động GoIP GoIP8 – Thiết bị mạng GSM 8 kênh SIM di động GoIP GoIP8 hỗ trợ giao thức VoIP: SIP V2,…

Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động GoIP GoIP4 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động GoIP GoIP4 – Thiết bị mạng GSM 4 kênh SIM di động GoIP GoIP4 hỗ trợ giao thức VoIP: SIP V2,…

Bộ giao tiếp Sim di động GSM TG101 – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Bộ giao tiếp Sim di động GSM TG101 – GSM TG101 là bộ giao tiếp Sim di động chuyển đổi ra 2 line điện thoại cố định, kết nối vào…

Card hỗ trợ 8 khe sim GSM Yeastar G8M – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Card hỗ trợ 8 khe sim GSM Yeastar G8M – 3G / UMTS channels: 8 Channels – Network Types: 850/2100MHz – 3G / UMTS engine: SIMCom – USM: 1 USIM…

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động Synway SMG4032-32G – Sales tư vấn quảng cáo online và xây dựng thu nhập thu động với Tổng Đài Ảo

Thiết bị mạng GSM 32 kênh SIM di động Synway SMG4032-32G – Synway SMG4032-32G là thiết bị dùng để để chuyển đổi giữa các mạng di động và VoIP. Khác…