Điện thoại iPhone XR 64GB – giá chỉ 7 triệu trong ngày 11/5/2021