Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện Thoại IPPhone FanViL X1 – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Số lượng đã bán: 5278 – Hỗ trợ 2 tài khoản SIP – Màn hình LCD hiển thị thông tin người gọi đến và các thông tin cơ bản. – 2…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện thoại VoIP Atcom A68LTE – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Số lượng đã bán: 864 Màn hình LCD màu chính cỡ lớn 4.3 inch, hiển thị thông tin cuộc gọi và cài đặt. Màn hình phụ LCD đen trắng, hiển thị…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện thoại IP Wifi Atcom A68WAC – Các công nghệ Voip mã nguồn mở giúp cấu hình nên tổng đài ảo từ cơ bản đến siêu cấp

Số lượng đã bán: 456 Màn hình LCD màu chính cỡ lớn 4.3 inch, hiển thị thông tin cuộc gọi và cài đặt. Màn hình phụ LCD đen trắng, hiển thị…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện thoại IP Wifi Atcom A48WAC – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Số lượng đã bán: 48 Màn hình LCD màu cỡ lớn, 3.2 inch, hiển thị thông tin cuộc gọi, cài đặt Tích hợp 8 phím BLF 32 tài khoản SIP Giao…

Săn Vocher Giá Sỉ cho ĐIỆN THOẠI IP WIFI ATCOM A48W – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Số lượng đã bán: 92 Màn hình LCD màu cỡ lớn, 3.2 inch, hiển thị thông tin cuộc gọi, cài đặt Tích hợp 8 phím BLF (phím DSS với đèn LED…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện thoại IP Atcom A41W – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Số lượng đã bán: 253 Màn hình LCD cỡ lớn, 3.2 inch, hiển thị thông tin cuộc gọi, cài đặt Tích hợp 8 phím BLF (phím tắt với các đèn LED…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện Thoại IP Phone WIFI A20WAC – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Số lượng đã bán: 964 Màn hình LCD hiển thị thông tin cuộc gọi, cài đặt 6 tài khoản SIP Giao tiếp mạng Wifi 2.4GHz và 5GHz 2 cổng mạng 10/100Mbps,…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện Thoại IP Phone ATCom A10W – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Số lượng đã bán: 478 Màn hình LCD hiển thị thông tin cuộc gọi, cài đặt 3 tài khoản SIP Giao tiếp mạng Wifi 2.4GHz 2 cổng mạng 10/100Mbps, không hỗ…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện Thoại IP Phone ATCom D33 – Sales website và tư vấn Tổng Đài Ảo giúp khách của bạn có quy trình quản lý lead cuộc gọi hoàn hảo, Sales dể chốt đơn hơn.

Số lượng đã bán: 760 Điện thoại IP Atcom D33 là điện thoại bàn hỗ trợ nghe/gọi VoIP qua mạng có dây 10/100Mbps, hỗ trợ PoE. Thiết bị này rất phù…

Săn Vocher Giá Sỉ cho Điện Thoại IpPhone ATCOM A20W – Sales đầu số sip số đẹp và kế hoạch tạo thu nhập thụ động với Tổng Đài Ảo

Số lượng đã bán: 754 Màn hình LCD hiển thị thông tin cuộc gọi, cài đặt 6 tài khoản SIP Giao tiếp mạng Wifi 2.4GHz 2 cổng mạng 10/100Mbps, không hỗ…